Novetats

EN TRAJECTE 2019-2020
En trajecte. Ajudes al transport per a estudiants. Nova convocatòria.
Període d´entrega de documentació del 24 d´octubre al 2 de novembre.
dimarts, 15 d'octubre de 2019
La subvenció, EN TRAJECTE, suposa un finançament parcial de les despeses de desplaçament que tens durant el curs acadèmic 2019-2020PERÍODE I LLOC D'ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ: 
 • Des del 24 d'octubre al 2 de novembre en L´Espai- segona Planta Edifici Metro
 • COMENÇA: 24 d'octubre a les 9.30 h.
 • FINALITZA: 2 de novembre a les 12.30 h.

HORARI D'ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ:
 • Dilluns a divendres: de 9.30 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20 h. (Divendres 1 de novembre tancat per dia festiu).
 • Dissabte de 10.30 h a 12.30 h.

Pots trobar els documents de la sol·licitud baix del text.


Quins estudis, en règim presencial has de cursar, fora del municipi de Torrent, per a optar a aquesta ajuda?
 • Estudis universitaris de grau en qualsevol Universitat, inclosos els estudis del programa Erasmus+. 
 • Estudis de formació professional de grau mitjà o superior. 
 • Estudis de formació professional bàsica. 
 • Programes de qualificacióprofessional bàsica.
 • Programes ocupacionals per a joves amb discapacitat.
 • Estudis d'ensenyaments artístics i musicals professionals o superiors.


Quins requisits generals has de complir?

Tindre una matrícula en un centre autoritzat que impartisca alguna de les titulacions assenyalades en la base segona i cursar efectivament els estudis durant el curs acadèmic 2019-2020.
 • No tindre més de 30 anys en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
 • Tindre l'empadronament al municipi de Torrent amb una antiguitat d’un any de residència continuada, comptant des de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds, i mantindre l’empadronament al llarg del curs acadèmic.
 • Renda familiar, calculada d’acord amb el que preveuen les bases reguladores, no superior a l’import de 25.000 €, per càpita.
 • No estar incurs en cap de les circumstàncies que estableix l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions.

Com funcionarà la concessió de les subvencions?

Les sol·licituds s'ordenaran en funció de la renda per càpita familiar, sent les més baixes les primeres beneficiàries de la subvenció, sempre que es complisquen els requisits, fins que s'esgote la dotació de diners destinats a donar ajudes al transport.

L'ajuda podrà ser una quantitat que es trobarà entre els 100 i els 300 euros, la Comissió de Valoració determinarà l’import.

Per a informar-te de les llistes d'ajudes concedides,  podràs consultar www.torrentjove.com. Per mitjà de xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram de CIJ TORRENT, informarem de les novetats que anem publicant en la web.

En cas de concedir-te l'ajuda, rebràs:

1r.          50% ABANS DE FINALITZAR l’any 2019.

2n.         50% SETEMBRE / OCTUBRE DE 2020, després d'haver justificat que no has abandonat els estudis: HAURÀS D'ENTREGAR a CIJ TORRENT UN CERTIFICAT/JUSTIFICANT DE MATRÍCULA (O BUTLLETÍ DE NOTES SEGELLADES, QUI DISPOSE D'ELLES) del centre d’estudis, ACTUALITZAT (com el que lliures ara, però AMB DATA DE FINALITZACIÓ DE LES CLASSES), juntament amb una instància de registre general, ABANS DEL 15 DE JULIOL DE 2020, (la data d'inici per a lliurar la documentació, serà a partir del 2 de juny, i publicarem  en la nostra web www.torrentjove.com la documetació que has de omplir i entregar.

Documentació que cal entregar

Emplena la sol·licitud i annexos que pots descarregar més a baix. Necessitaràs:

2 còpies de la sol·licitud,
1 còpia del document d'annexos.
Certificat de matrícula: amb el segrell del centre d'estudis o amb signatura electrònica.

Llig la informació que ve a continuació ja que és molt important i al final trobaràs els enllaços a través dels quals podràs descarregar la sol·licitud i document annexos.

ESTUDIS UNIVERSITARIS: no és admés el resum  de crèdits matriculats que es pot desacarregar de l'aula virtual. CAL ENTREGAR CERTIFICACIÓ SIGNADA, normalment electrònicament i es pot descarregar de la secretaria virtual de la universitat.

Recorda que en el cas d'aportar còpies de documentació justificant, has de venir amb els originals. La sol·licitud ha d'anar al teu nom com a estudiant que sol·licita l'ajuda.

El certificat/justificant de matrícula amb verificació electrònica el pots descarregar en la teua secretaria virtual

Si la teua universitat no disposa de seu electrònica que t’oferisca esta possibilitat de descarrega de certificats signats, acosta’t a la secretaria amb el teu resumen de matrícula  perquè el segellen.  

Per favor, llig atentament les bases de la convocatòria.

DOCUMENTS PER A DESCARREGAR I LLIURAR

Com a mínim has de lliurar la sol·licitud, els annexos i un certificat de matrícula (podràs aconseguir-ho en la secretaria del teu centre, o en el teu perfil d'accés privat de la web del teu centre)