Novetats

En Trajecte 2018-2019
EnTrajecte. 2ª fase de les ajudes al transport joves estudiants curs 2018-2019
Si se't va concedir una ajuda per fer els teus estudis postobligatoris fora de Torrent del 3 de juny al 15 de juliol pots lliurar la documentació justificativa.
dijous, 30 de maig de 2019

Des de les 9 h del dia 3 de juny, fins a les 20 h del 15 de juliol , tens de termini per a presentar la documentació justificativa de la teua assistència a classe i no abandonat els estudis, per a poder rebre el 50% restant de l'ajuda EnTrajecte que et va ser concedida.


LLOC DE PRESENTACIÓ:
En el Centre d'Informació Juvenil. L'Espai. Segona planta de l'edifici Metro. de 9 h a 13.30 h i de 16 h a 20 h.

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR:

Per a justificar la teua continuïtat en els estudis matriculats en este curs que finalitza hauràs de presentar:

(Indica que com a beneficiari o beneficiària de les ajudes al transport de joves estudiants En *Trajecte i havent finalitzat el curs escolar sol·licites el pagament de la 2º part de l'ajuda, justificant amb el certificat corresponent).
  • CERTIFICAT del centre que acredite la teua permanència durant el curs o butlletí de notes de finalització, aquests documents han d'incloure l'encuny del centre d'estudis.
En cas de presentar fotocòpia d'aquest certificat hauràs de mostrar l'original encunyat a la persona que lliures la documentació. Els documents que no vagen encunyats pel centre hauran d'incloure una signatura digital o codi de verificació electrònica que acrediten la seua veracitat.

  • RESPECTE A CANVIS DE COMPTE BANCARI: Si vols que l'ingrés del segon termini es realitze en un altre compte bancari diferent a la que diste en la primera fase, has d'adjuntar una còpia que indique el nou IBAN (còpia del banc o que et descarregues de la teua oficina virtual, que indique titular i numeració completa).