Serveis

Carnets internacionals per a viatjar
Els carnets internacionals d'Estudiant (ISIC), de Professor (ITIC) i Jove (IYTC) permeten obtindre descomptes en museus, esdeveniments culturals i altres serveis arreu del món.
isiclogooficial

La seua validesa és d'un any natural a partir de la data d'expedició.

Per a poder tramitar el teu carnet d´alberguista has de presentar en l'oficina del CIJ:

Carnet internacional d'estudiant (ISIC)
  • DNI, NIE o Passaport.
  • Acreditar la matrícula del curs escolar vigent (mitjançant el pagament de les taxes, matricula o certificat del centre on estigues matriculat).
  • Una fotografia grandària carnet.

Carnet internacional de professor (ITIC)
  • DNI, NIE o Passaport.
  • S'ha d'acreditar la condició de professor durant l'any en curs (mitjançant una nòmina recent o certificat del centre on s'imparteixen les classes).
  • Una fotografia grandària carnet.

Carnet internacional jove (IYTC)
  • DNI, NIE o Passaport i una fotografia grandària carnet


MODALITATS REQUISITS
PREUS
Estudiant (ISIC) Estudiants curs acadèmic actual amb més de 12 anys
9 €

Professor (ITIC)

Professors en actiu

9 €

Jove (IYTC)

Joves amb edat compresa entre 12 i 30 anys

9 €