+ Info

Consell de Xiquets i Xiquetes de Torrent
Òrgan consultiu local i de participació ciutadana. Té com a objectiu primordial el foment de la lliure expressió i de la participació dels més joves respecte a qüestions al fet que afecten la vida social i municipal

Els xiquets i xiquetes representants, elegits pels seus companys, s'encarreguen de transmetre als membres de l’Ajuntament les preguntes sobre quines accions es prenen o estan previstes per part del órgan de govern de Torrent per a afrontar qüestions que interessen al ciutadants més joves de  Torrent.

Les respostes que oferides pels regidors serviran als xiquets i xiquetes i al propi Ajuntament, per  identificar temes per a treballar futures assemblees del Consell.