Contacte

Pots enviar la teua consulta per diferents mitjans:

Escrivint un correu electrònic a
indicant en l'assumpte el tema pel que preguntes.

Telefonant al
96111 18 53
en horari d'obertura.

Visitant el CIJ Torrent en la
2a planta de'Edifici Metro - Avda. al Vedat, 103.

Per a tramitar el teu Carnet Jove, contacta abans amb CIJ Torrent.


Segueix les novetats en: 
Telegram
WhatsApp

Instagram
Facebook
Twitter
En compliment del que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals l, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d'abril de 2016, li comuniquem que les dades de caràcter personal facilitades per vostè s'inclouran en un fitxer de titularitat de CIJ Torrent, a fi de realitzar les actuacions necessàries per al correcte compliment del servei.

Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, manant una sol·licitud per escrit, a [email protected]