Novetats

normes (1)
Llengua de signes. Curs en línia de 60 hores.
Inicia't en l'aprenentatge des de la teua casa adquirint un nivell A.1 dins del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
dimarts, 12 de maig de 2020


Formació impartida per FESORD CV (Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana).
 • Inici: 10 de marzo 
 • Tancament de l'activitat: 3 de juny
 • Duració de 60  h que consta d´ unitats de formació per a poder fer a un ritme propi
 • Preu: 39 euros

Sol·licita plaça fent CLIC ACÍ
des de l'11 DE FEBRER a les 10h fins a les 13h del 19 DE FEBRER. 

Un dinamitzador o dinamitzadora del curs atendrà els dubtes, i mantindrà un contacte diàriament amb el grup a través de fòrums i vídeoconsultes.. de manera es puguen aconseguir els objectius d'aprenentatge.

Per a cada unitat es reserva un periode de temps, unes hores destinades a la visualització dels vídeos i la realització les tasques proposades... En finalitzar el curs es fa una prova tipus test que el tutor o la tutora del curs corregirà.

Una vegada comprovat que s'han superat els treballs entregats al llarg del curs i el test final, després del tancament del curs, es rep el certificat acreditant les 60 hores.Per a poder seguir el curs en la plataforma de formació que disposa FESORD s'han de comptar amb els següents requisits tècnics mínims:

 • Connexió a Internet de 5 Mb (20Mb o superior recomanat).
 • Sistema operatiu: - Windows 7 SP1, Windows 8 o Windows 10 - Mac US 10 o superior – Linux.
 • Navegador: - Chrome vr. 65 o superior - Firefox vr. 59 o superior - Opera vr. 52 o superior - Safari 11 o superior.
 • Imprescindible webcam.
 • Memòria RAM de 1Gb.
 • Processador 1Ghz.
 • Monitor amb resolució 1024 x 768.Informació que has de conéixer
Requisits 
 • Tenen prioritat, joves de 16 a 30 anys amb empadronament a Torrent. CIJ Torrent podrà comprovar les dades referides a l'empadronament.  
 • En cas de quedar vacants s'atendran les sol·licituds rebudes de persones que no compleixen requisits de prioritat i que han demanat plaça en el període assenyalat. 
Pagament
 • Quan des de CIJ Torrent et comuniquem per correu electrònic que la teua sol·licitud ha sigut admesa, hauràs de posar-te en contacte perquè t'expliquem forma i termini de pagament. Si la confirmació i pagament no es realitza en el termini establit, entendrem que no t'interessa participar i donarem de baixa la teua sol·licitud. 
Devolucions
 • En cas de causar baixa 4 dies abans de l'inici, la devolució dependrà de si es cobreix la plaça per un altre/a interessat/a.
 • No es realitzen devolucions iniciada l'activitat. 
 • Els activitats  que no tinguen un mínim de participants podran ser cancel·lades, avisant a les persones inscrites i realitzant la devolució de l'import en els termes que s'indique.
 • Per a tramitar les devolucions bé per baixa del participant bé per cancel·lació per part de CIJ Torrent és necessari presentar el rebut de pagament, així que conserva-ho.