Novetats

PANTALLA AJUNTAMENT
Ajuda a joves que han estudiat fora de Torrent durant el curs 20/21
Un suport en les despeses que hages pogut tenir per haver de cursar en 2020/2021 fora del municipi de Torrent estudis d'educació postobligatòria, que no es poden realitzar en la localitat.
dimarts, 1 de juny de 2021

LLIG ATENTAMENT per a no quedar-te sense la teua ajuda per no haver complit correctament amb el tràmit.
Aquesta ajuda del curs 2020/2021 compta amb un únic termini amb el qual cal complir correctament.


CONSULTA ELS TEUS DUBTES EN EL CIJ ABANS DE LLIURAR LA SOL·LICITUD.

(Flama al 961111853 o presencialment DE 9h A 13.30h I DE 16 A 20h).


DESCARREGAR BASES

PERÍODE I MANERA DE LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ:


COMENÇA: 2 de juny de 2021.

FINALITZA: 30 de juny de 2021.

 


 

Com fer-ho: per  Seu electrònica (fes clic per a iniciar el tràmit electrònic o Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Torrent.


Opción 1) És la millor opció, SEU ELECTRÒNICA: còmodament des de la teua casa amb certificat digital. Si eres menor d'edat o no disposes d'un, pot tramitar-ho una altra persona amb el seu certificat actuant com a representant (haurà de marcar validant l'opció que veuràs en el tràmit). En marcar que és representant podrà emplenar també les teues dades.

(Si encara no tens el teu certificat electrònic pots demanar cita expressa per a la teua signatura digital a l'Ajuntament www.torrent.es)

Opción 2) PRESENCIAL PER REGISTRE GENERAL D'ENTRADA: hauràs de demanar cita prèvia.

Pots demanar cita per Internet a través de: http://citaprevia.torrent.es:8090/cp/#!/newAppoinment

  


 
DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE:
Quina documentació has de presentar al costat de la teua sol·licitud? (DESCARREGAR ARA EL MODEL DE SOL·LICITUD).

Per a tots i totes:

 1. Documents ANNEXOS (DESCARREGAR ARA).Ben emplenats i signats on corresponga.
 2. CERTIFICAT/JUSTIFICANT DE LA MATRÍCULA del centre d'estudis DEL CURS QUE ESTÀ FINALITZANT 2020/2021. EL DOCUMENT HA D'ANAR ENCUNYAT PEL CENTRE O SIGNAT ELECTRÒNICAMENT I AMB DATA RECENT: ENTRE EL 15 DE MAIG DE 2021 I 30 DE JUNY DE 2021. No seran vàlides les captures de pantalla ni la documentació sobre els estudis que no vaja signada, segellada o amb verificació electrònica ni en data segons el termini indicat.

  En cas d'estudis universitaris ATENCIÓ:

  Els qui realitzen estudis universitaris poden descarregar-se aqueixos certificats/justificants de la seua seu electrònica. NO SERVEIX RESUM DE MATRÍCULA QUE NO PORTA NI SEGELL NI SIGNATURA ELECTRÒNICA, SIGNAT ABANS DEL 15 DE MAIG.

  El certificat/justificant de matrícula en la universitat, amb verificació electrònica ho pots descarregar en la SEU ELECTRÒNICA de la universitat (no confondre amb secretària virtual).

 


 Quins estudis has de cursar, fora del municipi de Torrent, per a optar a aquesta ajuda?

 • Estudis de formació professional bàsica.
 • Programes formatius de qualificació bàsica.
 • Programes de formació ocupacional per a joves amb discapacitat.
 • Estudis de formació professional de grau mitjà o superior.
 • Estudis universitaris de grau.
 • Estudis d'ensenyaments artístics i musicals professionals o superiors.

Quins requisits generals has de complir?

 • No tenir més de 30 anys en la data en què finalitze el terme de presentació de sol·licituds.
 • Haver-te matriculat, en règim presencial, durant el curs acadèmic 2020-2021 en un centre autoritzat per conselleria d'Educació que impartisquen alguna de les titulacions indicades.. En el cas de Programes Formatius de Qualificació Bàsica i Programes ocupacionals per a joves amb discapacitat, han de comptar amb l'acreditació de la conselleria corresponent de GVA.
 • El teu municipi d'empadronament ha de ser Torrent, com a mínim des de fa un any, des de la data en què finalitze el terme de presentació de sol·licituds ( empadronament des del 30 de juny de 2020 o abans) , i mantenir l'empadronament durant el curs acadèmic.
 • Renda familiar, calculada d'acord amb el que es preveu en les bases reguladores, no superior a l'import de 25.000€ per càpita.

 


Si fóra el teu cas una altra documentació a lliurar seria:

Còpia del document de divorci o separació de pares, i document de custòdia.

Còpia del certificat de minusvalidesa igual o major del 33%, de germà o germana de 26 o major de 26 anys de la teua unitat familiar.

Còpia del document de pàtria potestat o tutoria si eres menor i no estàs amb el teu pare i/o mare.

 


 

L'abonament de les ajudes concedides es farà en un únic pagament.