Novetats

AJUDES 22
Ajudes a joves que fan estudis fora de Torrent
Si has cursat durant 2021-2022 formació reglada postobligatòria , entra i consulta requisits i forma de demanar esta ajuda de l'Ajuntament.
divendres, 13 de maig de 2022

L'ajuda suposa una suport en les despeses que puga ocasionar el fet de realitzar fora del municipi de Torrent estudis d'educació post obligatòria, que no es poden realitzar en la localitat.


PARA ATENCIÓ Al PROCEDIMENT QUE A CONTINUACIÓ T'EXPLIQUEM.

 


Quina documentació hauràs de presentar al costat de la teua sol·licitud?

- Instància.
- Annexos.
- CERTIFICAT/JUSTIFICANT DE LA MATRÍCULA del centre d'estudis DEL CURS QUE ESTÀ FINALITZANT 2021/2022. EL DOCUMENT HA D'ANAR CUNYAT PEL CENTRE O SIGNAT ELECTRÒNICAMENT I AMB DATA RECENT: ENTRE EL 15 DE MAIG DE 2022 I 30 DE JUNY DE 2022. S'admetrà butlletí de notes finals signat pel centre.


No són vàlides les captures de pantalla ni la documentació sobre els estudis que no vaja signada, segellada o amb verificació electrònica ni en data segons el termini indicat.

En cas d'estudis universitaris ATENCIÓ:
Els qui realitzen estudis universitaris poden descarregar-se aqueixos certificats/justificants de la seua seu electrònica. NO SERVEIX RESUM DE MATRÍCULA QUE NO PORTA NI SEGELL NI SIGNATURA ELECTRÒNICA.

El certificat/justificant de matrícula en la universitat, amb verificació electrònica ho pots descarregar en la SEU ELECTRÒNICA de la universitat (no confondre amb secretària virtual).

Documents ANNEXOS que podràs descarregar des d'ací. Ben emplenats. I signats on corresponga.

 

 


Quan tramitar-la?

Com el justificant de matrícula no pot anar datat abans del 15 de maig de 2022 llavors pots fer el tràmit a partir del 15 de maig.

IMPORTANT, ACABA el 30 de juny.


Quins estudis has de cursar, fora del municipi de Torrent, per a optar a l'ajuda?

- Estudis de formació professional de grau mitjà o superior.
- Estudis de formació professional bàsica.
- Programes formatius de qualificació bàsica.
- Estudis universitaris de grau. 
- Estudis d'ensenyaments artístics i musicals professionals o superiors.
- Programes de formació ocupacional per a joves amb discapacitat.Com fer-ho?


Opció 1. Seu electrònica de l'Ajuntament. Amb un certificat electrònic (teu o d'una persona de la unitat familiar).

Pots fer el tràmit i annexar la documentació sense acudir a l'ajuntament PER SEU ELECTRÒNICA: còmodament des de la teua casa amb certificat electrònic (si no tens et pot entregar la documentació en el teu nom una altra persona que sí que tinga).

Enllaç per a accedir a fer el tràmit amb certificat digital:
https://www.torrent.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&lang=ca&t=19927#no-back-button

Opció 2. Registre d'entrada a l'Ajuntament.

Pots entregar la teua sol·licitud desplaçant-te a l'Ajuntament i fer el lliurament per REGISTRE GENERAL D'ENTRADA. Si no la lliuraments tu i va algú en el teu lloc recorda que sempre, sigues major o menor d'edat, la sol·licitud va al teu nom.


Quins requisits generals has de complir?

- No tindre més de 30 anys en la data en què finalitze el terme de presentació de sol·licituds.
- Haver-te matriculat, en règim presencial, durant el curs acadèmic 2021-2022 en un centre autoritzat que impartisquen alguna de les titulacions indicades.
- El teu municipi d'empadronament ha de ser Torrent, com a mínim des del 30 de juny de 2021 i de manera continuada durant tot aquesta curs acadèmic.
- Renda familiar, calculada d'acord amb el que es preveu en les bases reguladores, no superior a l'import de 25.000€ per càpita.

Per a més explicacions sempre pregunta en el CIJ Torrent: 961111853.

Descarrega la documentació:

INSTÀNCIA

ANNEXOS

BASES