Serveis

Carnet Jove. Beneficia't d'importantíssims avantatges!
En el CIJ Torrent el pots tramitar. Ací trobaràs la informació sobre els passos que has de donar.
CJ2019_front
Gaudeix dels avantatges que t'ofereix el Carnet Jove. A partir de l'1 d'abril de 2019 a més inclou carnet d´alberguista.
Validesa de dos anys comptats des de la data de la seua expedició.

Què he de fer i quina documentació presentar per a obtindre-ho?
 • Tindre entre 14 i 30 anys, tots dos inclusivament.
 • Vindre perquè et proporcionem número de compte on fer l'ingrés
 • Abonar la taxa corresponent. *Consulta l'apartat de TAXES. 
 • En cas de complir amb algun requisit de bonificació o exempció de taxes, portar la documentació que l'acredite, original i una còpia.
 • Emplenar formulari sol·licitud Carnet Jove.
 • Tornar amb el teu DNI, amb justificant d'ingrés proporcionat per l'entitat bancària i el formulari a dalt esmentat degudament emplenat i signat.
 • En aquest moment imprimirem el teu Carnet Jove i te'l podràs portar a casa.
Si envies algú en el teu nom a tramitar-lo, no oblides donar-li tota la documentació a entregar en el CIJ.


TAXES Quant costa? Existeixen descomptes? 
Té una tarifa bàsica de 8,40 euros

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Víctimes d'ACTES DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
Exempció total en el pagament de la taxa
Documentació justificativa a l'efecte de la seua comprovació: 
 • Resolució judicial.
 • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona. 

Membres FAMÍLIES NOMBROSES reconegudes oficialment: 
Categoria especial: Exempció total del pagament de la taxa. 
Categoria general: Bonificació del 50% en el pagament de la taxa. 

Documentació justificativa: targeta família nombrosa, o si escau, resolució de l'òrgan competent.


Joves amb DISCAPACITAT, reconeguda oficialment: 
Discapacitat igual o superior al 66%: exempció total del pagament de la taxa.
Discapacitat igual o superior al 33%: bonificació del 50% del pagament de la taxa.

Documentació justificativa: resolució dictada per òrgan competent.


Membres de FAMÍLIES MONOPARENTALS reconegudes oficialment: 
Famílies monoparentals categoria especial: Exempció total de la taxa 
Famílies monoparentals categoria general: Bonificació del 50% en el pagament de la taxa . 

Documentació justificativa títol col·lectiu de família moparental o Carnet individual, o si escau, resolució de l'òrgan competent.


Acumulació de bonificacions

 • Seran acumulables:
  • Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.
  • Els descomptes per família monoparental i discapacitat.Si et vas fer el Carnet Jove a partir de l'1 d'abril de 2018 pots demanar un duplicat gratuït del nou format i que porta integrat el Carnet d´alberguista.


+INFO CANET JOVE