+ Info

Carnet Jove. Tramítalo en CIJ Torrent.
Benefíciate de importantísimas ventajas
divendres, 4 de desembre de 2020

VOLS ACONSEGUIR EL TEU CARNET JOVE? 
Escriu-nos un email a [email protected]
Indica en l'assumpte: Informació sobre Carnet Jove

Et respondrem ràpidament enviant-te  informació sobre: 
 • compte on fer pagament de la taxa corresponent
 • formulari que has de portar
 • dia i hora a la qual pots acostar-te per a tramitar-ho. T'HO EMPORTARÀS A CASA EN TAN SOLS 5 MINUTS!
 • i una altra informació important.

QUE MÉS HAS DE SABER?

 • Ho pots obtindre si tens entre 14 i 30 anys
 • Té validesa a nivell estatal i europeu
 • Té una duració de dos anys des de la seua expedició
 • Té integrat el Carnet d´Alberguista. https://reaj.com/


INFORMACIÓ RELATIVA A TAXES
Taxa general: 8,40 euros.

Exempcions i bonificacions

Víctimes d'ACTES DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA: exempció total en el pagament de la taxa. 

Documentació justificativa a l'efecte de la seua comprovació: resolució judicial. Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona. 

Membres de FAMÍLIES NOMBROSES:
Famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria especial: exempció total del pagament. 
Famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria general: bonificació del 50% en el pagament de la taxa. 

Documentació justificativa a aportar: targeta família nombrosa, o si escau, resolució de l'òrgan competent.

Joves amb DISCAPACITAT, reconeguda oficialment. 
Joves amb una discapacitat igual o superior al 66%: exempció total del pagament.
Joves amb una discapacitat igual o superior al 33%: bonificació del 50% del pagament de la taxa. 

Documentació justificativa a aportar: targeta acreditativa de grau de discapacitat, o si escau, resolució dictada per òrgan competent.

Membres de FAMÍLIES MONOPARENTALS: 
Famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria especial: exempció total del pagament. 
Famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria general: bonificació del 50% en el pagament de la taxa. 

Documentació justificativa a aportar: títol col·lectiu de família monoparental o carnet individual, o si escau, resolució de l'òrgan competent.

Acumulació de bonificacions
Seran acumulables:
 • Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.
 • Els descomptes per família monoparental i discapacitat.
No seran acumulables:
 • Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.